Riešenie spoločnosti ABBYY Paper to SharePoint

Optimalizácia podnikových postupov spracovania papierových dokumentov pre Microsoft SharePoint a príprava dokumentov a metadát na zdieľanie a prístup pre všetkých pracovníkov podniku.

Opis

Organizácie začínajú v praxi uplatňovať rôzne pokročilé platformy, napríklad Microsoft® SharePoint®, ktoré zlepšujú zdieľanie informácií a zvyšujú úroveň spolupráce. Ukladanie digitálnych súborov prostredníctvom služby SharePoint je hračka, ale ak má ísť o plnohodnotný systém správy dokumentov (DMS), musí byť elektronické vyhľadávanie a načítavanie údajov k dispozícii aj pre tlačené dokumenty, ako sú zmluvy alebo obchodná korešpondencia.

ABBYY Recognition Server pre Microsoft SharePoint je škálovateľné riešenie s jednoduchým ovládaním na snímanie dokumentov, ktoré umožňuje používateľom SharePointu v celej organizácii efektívne skenovanie a indexovanie podnikových dokumentov. Tlačené dokumenty možno ľahko skenovať, prevádzať na prehľadávateľné elektronické súbory, obohatiť o metadáta a uložiť priamo do príslušných knižníc dokumentov služby SharePoint.

Výhody

Riešenie spoločnosti ABBYY Paper to SharePoint organizáciám prináša výhody rýchleho spracovania dokumentov, zefektívnenie postupov a významné úspory nákladov:

Premeňte SharePoint na skutočný DMS

Zmeňte súčasnú infraštruktúru SharePoint na plnohodnotný systém správy dokumentov. Uchovávajte tlačené dokumenty v rôznych elektronických formátoch a umožnite spoluprácu zamestnancov pri ich spracúvaní.

Štandardizujte postup digitalizácie dokumentov

Využívajte štandardizované postupy digitalizácie na archiváciu podnikových dokumentov vo všetkých oddeleniach a pre všetkých zamestnancov prostredníctvom služby Microsoft SharePoint.

Sprístupnite papierové dokumenty

Zvýšte efektivitu zdieľaním dokumentov medzi spolupracovníkmi a útvarmi, umožnite ich spoluprácu pri spracúvaní dokumentov.

Zredukujte ručné prepisovanie dokumentov

Získajte časové úspory vynakladané na ručné prepisovanie dokumentov a sprístupnite dokumenty na zdieľanie medzi zamestnancami a oddeleniami podniku.