Riešenia

Riešenia digitalizácie zefektívňujú podnikové postupy

Riešenia spoločnosti ABBYY na spracovanie dokumentov optimalizujú pracovné postupy využitím nástrojov na digitalizáciu v rôznych priemyselných odvetviach, odstraňujú bežné problémy podnikov s vybranými horizontálnymi aplikáciami, obohacujú Microsoft SharePoint o skenovanie dokumentov a využívajú technológie cloudu a mobilných zariadení.

Riešenia spoločnosti ABBYY na digitalizáciu dokumentov sú založené na technológiách a platformách spoločnosti ABBYY na rozpoznávanie dokumentov, snímanie dát a jazykové spracovanie pri riadení podnikových postupov spracovania dokumentov v malých, stredne veľkých aj veľkých organizáciách.

Riešenia

Banking/Finance

Financie/Bankovníctvo

Zefektívnenie podnikových postupov spracovania dokumentov pomocou Enterprise Capture na tvorbu nových obchodných príležitostí, zlepšenie zákazníckych služieb a zabezpečenie dodržiavania predpisov

Business Process Outsourcing

Outsourcing obchodných procesov

Všestranné ponuky spoločnosti ABBYY dokonale pokrývajú potreby rôznych podnikov, od malých poskytovateľov skenovacích služieb až po outsourcerov podnikových postupov na úrovni veľkých spoločností.

Healthcare

Zdravotníctvo

Riešenia spoločnosti ABBYY pre zdravotníctvo zefektívňujú postupy spracovania papierových dokumentov a umožňujú organizáciám znížiť náklady a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Government

Vláda

Riešenia spoločnosti ABBYY na automatizáciu postupov spracovania dokumentov pomáhajú vládnym organizáciám pri dosahovaní najvyššej úrovne bezpečnosti, spoľahlivosti, škálovateľnosti a efektivity.

Insurance

Poisťovníctvo

Poskytovanie včasných, efektívnych a hospodárnych služieb pre poisťovne vďaka zavedeniu automatizovaného spracovania poistnej dokumentácie pomocou riešení spoločnosti ABBYY.

Legal

Právnictvo

Modernizácia a automatizácia prevádzky s cieľom zlepšiť ponuku právnych služieb implementáciou automatizovaného a presného spracovania právnych dokumentov pomocou riešení spoločnosti ABBYY.

Education

Vzdelávanie

Využitie cenovo dostupného a efektívneho spracovania dokumentov a možností automatizácie riešení spoločnosti ABBYY skvalitňuje výučbu v školách, na univerzitách a vo výskumných inštitúciách.

Transportation

Doprava

Zefektívnenie operácií a zrýchlenie transakcií implementáciou automatického a presného spracovania a archivácie rôznych prepravných dokladov.