Riešenia

Riešenia digitalizácie zefektívňujú podnikové postupy

Riešenia spoločnosti ABBYY na spracovanie dokumentov optimalizujú pracovné postupy využitím nástrojov na digitalizáciu v rôznych priemyselných odvetviach, odstraňujú bežné problémy podnikov s vybranými horizontálnymi aplikáciami, obohacujú Microsoft SharePoint o skenovanie dokumentov a využívajú technológie cloudu a mobilných zariadení.

Riešenia spoločnosti ABBYY na digitalizáciu dokumentov sú založené na technológiách a platformách spoločnosti ABBYY na rozpoznávanie dokumentov, snímanie dát a jazykové spracovanie pri riadení podnikových postupov spracovania dokumentov v malých, stredne veľkých aj veľkých organizáciách.

Paper to SharePoint

Papier do SharePoint

Optimalizácia podnikových postupov spracovania papierových dokumentov pre Microsoft SharePoint a príprava dokumentov a metadát na zdieľanie a prístup pre všetkých pracovníkov podniku.

Mobile Capture

Mobilné snímanie

Snímanie obsahu z dokumentov a fotografií, integrácia mobilných zariadení, ako sú tablety a smartfóny, do podnikových procesov.

Accounts Payable

Inkaso pohľadávok

Riešenia spoločnosti ABBYY pomáhajú organizáciám zvyšovať prevádzkovú efektívnosť zavedením automatizovaného a presného spracovania faktúr a iných účtovných dokladov.