ABBYY FineReader 14

FineReader je multifunkčná softvérová aplikácia OCR na zvýšenie produktivity pri práci s dokumentmi v podnikoch. Ponúka výkonné a pritom ľahko použiteľné nástroje na sprístupnenie informácií z tlačených dokumentov a PDF.


Jediným nástrojom zvládnete rôzne úlohy pri úpravách PDF a porovnávaní dokumentov

Ocenená technológia od dôveryhodného lídra v odbore softvéru OCR pre Windows

Najlepší softvér OCR na prácu s vytlačenými dokumentmi a skenovanými súbormi PDF
Vstupné formáty

PDF, PDF/А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT a 4 ďalšie.

Ukladané formáty

DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, CSV, ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG a 3 ďalšie.

Jazyky rozpoznávania

195 jazykov, vrátane všetkých európskych, čínštiny, japončiny, kórejčiny, arabčiny a ďalších.


Začnite využívať výhody FineReader: ZÍSKAJTE SKÚŠOBNÚ VERZIU KÚPIŤ IHNEĎPrípadové štúdie z odboru

Aplikácie v právnickej praxi

FineReader pomáha právnym kanceláriám sproduktívniť svoju činnosť sprístupnením informácií v právnych dokumentoch. Umožňuje advokátom, koncipientom i administratívnym pracovníkom ľahšie spracovať, spravovať a maximálne využiť väčšinu informácií z dokumentov, ktoré sú len v tlačenej podobe, zo snímok a PDF.

ABBYY FineReader pre profesionálnych právnikov (PDF)

Vzdelávanie

Vďaka aplikácii FineReader môžu vzdelávacie inštitúcie a knižničné služby poskytnúť študentom, učiteľom a výskumným pracovníkom výkonný nástroj na sprístupnenie informácií z vytlačených dokumentov a čisto grafických súborov PDF- a na zdieľanie informácií prostredníctvom PDF s ostatnými.

Vláda

Aplikácia FineReader pomáha vládnym organizáciám zefektívniť postupy náročné na správu tlačených dokumentov - elimináciou prepisovania, kde často môže dochádzať k chybám, pri opätovnej tvorbe dokumentov na základe vytlačených dokumentov a pri konverzii dokumentov na dlhodobú archiváciu.

Hromadné licencie pre podniky

Spoločnosť ABBYY ponúka hromadné licencie so zaujímavými zľavami, čo spoločnostiam umožní vybaviť nástrojmi na zvýšenie produktivity viac pracovníkov a racionalizovať digitalizačné úlohy náročné na zdroje, znižovať náklady a skracovať čas pracovníkov potrebný na prácu s tlačenými dokumentmi a súbormi PDF.

Naši zákazníci

V celosvetovom meradle si dôveryhodné spoločnosti volia softvér na OCR ABBYY FineReader na zvládnutie úloh súvisiacich s tlačenými dokumentmi.
KÚPIŤ IHNEĎ

Standard

Konverzia PDF a skenov
Úpravy a komentovanie PDFs

Corporate

Konverzia PDF a skenov
Úpravy a komentovanie PDFs
Porovnávanie dokumentov
Automatizovaná konverzia

Enterprise

Konverzia PDF a skenov
Úpravy a komentovanie PDFs
Porovnávanie dokumentov
Automatizovaná konverzia
Rozšírená automatizácia