ABBYY FlexiCapture

Program ABBYY FlexiCapture 10 je ďalšou generáciou inteligentného, presného a vysoko škálovateľného softvéru na zachytávanie údajov a spracovanie dokumentov.Poskytuje jednoduchý vstupný bod na automatický prevod súhrnu rôznych formulárov a dokumentov akejkoľvek štruktúry a zložitosti na údaje pripravené na spracovanie a použitie v podnikových procesoch.Pomocou funkcií automatickej klasifikácie a automatického zaznamenávania údajov softvér ABBYY FlexiCapture pomáha organizáciám akéhokoľvek typu s akýmkoľvek objemom agendy zvyšovať celkovú efektívnosť.

Brožúra k technológii ABBYY FlexiCapture (4 344 Kb)

Brožúra k skenovacím riešeniam ABBYY (508 Kb)

Výhody

Solutions for paper-based business processes

Softvér na podnikové spracovanie dokumentov

Efektívny softvér na snímanie údajov a digitalizáciu dokumentov, ktorý umožňuje spracovanie akýchkoľvek papierových dokumentov vo všetkých odvetviach.

Zistite viac ›

ABBYY FlexiCapture

Jednoduché začiatky s technológiou automatizovaného učenia

Aplikáciu ABBYY FlexiCapture možno interaktívne cvičiť na ukážkach snímok a zabezpečiť tak ich spracovanie na vyššej úrovni.

Zistite viac ›

ABBYY FlexiCapture

Digitalizácia dokumentov na diaľku prostredníctvom webového prehľadávača

Operácie digitalizácie dokumentov tak môžete distribuovať pomocou webových skenovacích a overovacích klientov.

Zistite viac ›

Snímky obrazovky webových klientov

"Zadávanie údajov je jednou z najväčších prekážok. Nie je pochýb, že toto je proces šetriaci čas a peniaze. Produkt ABBYY umožňuje vytváranie hotových šablón podľa aktuálnych potrieb. Dáva mi tiež možnosť písať vlastný skript v jazyku Visual Basic, ak chcem pridať ďalšie prvky."

Dwayne Wolterstorff, výkonný viceprezident, Financial Aid Independent Review (FAIR)

 Viac odporúčaní ›

Čo je to spracovanie formulárov?

Spracovanie formulárov je postup, pri ktorom sa informácie zadané do dátových polí prevedú do elektronickej podoby. Softvér na automatizované spracovanie formulárov interpretuje strojovú tlač (OCR), vyčlenené písmo rukou (ICR), snímané značky (OMR) a čiarové kódy z papierových formulárov.

Forms Processing Software

Zistite viac >

História výrobku

18year_145x200.pngVývoj produktov spoločnosti ABBYY na digitalizáciu dokumentov začal v roku 1995. V tom čase tím vývojárov pracoval na 2 projektoch – vývoj rozpoznávania textu z ručne písaných formulárov a technológie FlexiCapture, ktorá umožňuje extrakciu dát z dokumentov s flexibilným rozložením. 

 

Zistite viac >

Podobné produkty

ABBYY FlexiCapture Engine

Tento súbor nástrojov je prvým obsiahlym SDK na zaznamenávanie údajov kombinujúcim technológie a nástroje na klasifikáciu dokumentov, spracovanie formulárov, čiastočne štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dokumentov, export do systémov na serverové spracovanie a archivovanie.

ABBYY Scan Station

Softvér na skenovanie veľkých objemov dokumentov s jednoduchým ovládaním pomocou produkčných skenerov i na každodenné skenovanie menších objemov dokumentov.