ABBYY Produkty a služby

Osobné použitie a domáce kancelárie

OCR, PDF and Document Conversion

Optické rozpoznávanie a PDF konverzia dokumentov

Text Extraction

Extrahovanie textu

Dictionaries and Translation

Slovníky a preklad

Malé a stredné podniky

OCR, PDF and Document Conversion

Optické rozpoznávanie a PDF konverzia dokumentov

Business Card Management

Správa navštíveniek

Dictionaries and Translation Tools

Slovníky a prekladateľské nástroje

Integrácia a vývoj

Data Capture SDKs

Súpravy SDK na digitalizáciu